Renungan Harian Ad Maiorem Dei gloriam

8 March 2010

Renungan Harian, 8 Maret 2010

Filed under: Renungan Harian — Tags: , — Renungan Harian @ 06:00

“Mandilah dan engkau akan menjadi tahir”. Maka turunlah Naaman membenamkan dirinya tujuh kali dalam Sungai Yordan (2 Raja Raja 13b,14a)

Mukjizat tidak akan dihadirkan di tengah-tengah mereka yang tidak percaya. Kebaikan tidak mungkin dihadirkan di tengah-tengah orang yang menolaknya. Seringkali orang menuntut macam macam, tetapi mereka sendiri tidak mau memeriksa dirinya sendiri dan mempersiapkan diri agar apa yang diinginkannya itu dapat terwujud. Apakah padi dapat berbulir penuh jika tanahnya tidak diolah dan disiapkan dengan baik?

Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? (Mzm 42:3)

Powered by WordPress